Active Guard

Nadzór obchodów w czasie rzeczywistym – podgląd z ACTIVE GUARD

ACTIVE GUARD – skuteczna ochrona

Jako jedna z pierwszych agencji ochrony na polskim rynku wprowadziliśmy, jako stały element wyposażenia naszych pracowników – system elektronicznego nadzoru i komunikacji ACTIVE GUARD. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie ochrony elektronicznej, urządzenie pełniące jednocześnie funkcję obrony, monitorowania dokładności i regularności obchodów oraz szybkiej komunikacji i wezwania grup interwencyjnych. Ochrona z Active Guard to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań które pozwala na bezpośredni nadzór i łatwą identyfikacje wykonywanych czynności każdego z pracownika ochrony.

JAK TO DZIAŁA ? – bezpieczeństwo z ACTIVE GUARD

Skuteczna ochrona z ACTIVE GUARD

Jak w rzeczywistości działa ACTIVE GUARD? Przy ustalaniu zakresu obowiązków pracowników ochrony ustalamy wspólnie kluczowe punkty obiektu – strategiczne zarówno ze względu bezpieczeństwa jak i częstotliwości oraz rodzaju zagrożeń na danym obszarze. W każdym z nich umieszczamy odpowiednie punkty kontrolne i określamy częstotliwość oraz trasy obchodów. Urządzenie podobnie jak elektroniczna karta czasu pracy wymaga od pracownika ochrony, aby w określonych przedziałach czasowych dokonał odczytu punktów identyfikatorem ACTIVE GUARD, potwierdzając tym samym regularność obchodów którą w czasie rzeczywistym obserwują pracownicy w Centrum Monitorowania!

PODGLĄD PRACY STRAŻNIKÓW DLA KLIENTA – Active Guard!

ACTIVE GUARD z panelm podglądu – widzisz za co płacisz…!

Skuteczna ochrona fizyczna – to również właściwy nadzór i organizacja zadań. Odpowiednie zachowanie naszych strażników określają właściwe procedury i jasno określone zasady postępowania w przypadku powstania ew. problemów. Dodatkowy nadzór nad ochroną obiektów wykonuje Inspektorat Ochrony – mobilni inspektorzy, którzy dokonują kontroli na chronionych obiektach przez 24 godziny na dobę. Każda ochrona fizyczna obiektu to również wsparcie specjalistycznych grup interwencyjnych oraz najnowsze systemy zabezpieczeń i nadzoru – ACTIVE GUARD! ACTIVE GUARD – to podgląd pracy strażników w czasie rzeczywistym! Panel Active Guard udostępniamy również Państwu: on-line widzisz za co płacisz!

KALKULATOR
ODPISU PFRON
Impuls Security Polska