Pytania i odpowiedzi

Oczywiście świadczymy usługi ochrony obiektów w zakresie ochrony mienia. Ochronę obiektów zapewniamy bezpośrednio wysyłając przeszkolony personel do wyznaczonych lokalizacji w celu wykonania powyższych zadań, jak również pośrednio instalując elektroniczne systemy alarmowe.

Za każdym razem, cena naszych usług dostosowywana jest indywidualnie. Wpływa na to różna skala i charakter zleceń.

Posiadamy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony ciała wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Posiadamy również polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wykonawców usług handlowych i ochrony osobistej.

Oczywiście. Z przyjemnością pomożemy skompletować takie dokumenty jak:

– instrukcje postępowania w przypadku pożaru lub innych miejscowych zagrożeń w czasie trwania poważnej imprezy
– instrukcje określające obowiązki służby porządkowej i informacyjnej podczas zabezpieczenia ochrony ważnej imprezy
– opinia i decyzja na przeprowadzenie imprezy masowej

Nasza firma świadczy głównie usługi na terenie Wielkopolski.

Pracę agentów kontrolujemy przy pomocy systemu obchodowego Active Guard, systemu zwanego “linią życia” oraz przy pomocy zamontowanych kamer z udziałem operatorów naszego Centrum Monitorowania oraz koordynatorów ds. ochrony. Jesteśmy z agentami w ciągłym kontakcie.

KALKULATOR
ODPISU PFRON
Impuls Security Polska