Polityka jakości

Firma i jej cele

Agencja ochrony IMPULS działa dynamicznie na wielkopolskim rynku wykonując bardzo szeroko rozumiany zakres usług ochrony osób i mienia dla firm, przedsiębiorstw, obiektów handlowych, a także dla klientów indywidualnych.
Idąc z duchem czasu popieramy najnowsze technologie, pomysły i rozwiązania pozwalające na coraz skuteczniejsze realizowanie powierzonych nam zadań.

Od samego początku, głównym naszym celem  było osiągnięcie statusu, kiedy nasza firma stanie się nowoczesną odpowiedzią na pytanie jak powinna wyglądać profesjonalna ochrona. Ochrona skonstruowana w ten sposób, aby na każdym etapie jej realizacji klient uzyskał to na czym najbardziej mu zależy – czuł się bezpiecznie.

Wizja

Udało nam się to poprzez szereg sukcesywnych działań w każdym z obszarów funkcjonowania firmy:

– współpracy z wyselekcjonowanymi dostawcami umundurowania, sprzętu i urządzeń do komunikacji oraz działanie
w kooperacji   z liderami monitoringu,

– kompletności i ciągłemu rozbudowywaniu usług dostosowanych do potrzeb klienta

– realizację usług zgodnie z określonymi procedurami dla każdego z poziomów realizacji procesu ochrony

– systematycznym szkoleniom realizowanym i cyklicznie powtarzanym w każdym z działów.

– bieżącemu weryfikowaniu poziomu jakości i zadowolenia klienta

– wprowadzenie otwartej, szerokiej polityki informacyjnej dla naszych klientów, zarówno w tematyce ochrony jak i

bieżących zmian zachodzących na rynku pracy

– indywidualne podejście do klienta i realizowanie usług zgodnie z jego oczekiwaniami

Założenia firmy

Etyka biznesowa, to kluczowy i bardzo ważny element, na który kładziemy szczególny nacisk. Uczciwe relacje biznesowe z klientami i naszymi partnerami handlowymi, pracownikami oraz działalność gospodarcza prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i  przyjętymi regułami postępowania,  realizowana niezmiennie od początku działalności, stanowią silny fundament naszej firmy. Fundament wspierany dodatkowo przez pełne zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych, realizowaną w oparciu o Politykę RODO, skonstruowaną indywidualnie do działalności branży ochrony.

 

„Nie chowamy głowy w piasek” – uczciwe zasady postępowania i konsekwencja działań, to element końcowy, który został mocno doceniony przez naszych klientów. Wychodzimy z założenia, że nawet w najlepiej zorganizowanej firmie zdarzają się pomyłki, dlatego naszym kluczowym celem w momencie powstania ewentualnego błędu – jest szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu w sposób, który najbardziej satysfakcjonuje klienta. Analiza i wprowadzone działania korekcyjne, zapobiegają ponownemu powstaniu błędu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki takim rozwiązaniom, nasze usługi ochrony mogą być atrakcyjne również dla Państwa,
a poziom usługi, który zaprezentujemy w pełni zaspokoi najwyższe oczekiwania jakościowe.
To właśnie najwyższa jakość, jest naszą drogą do osiągnięcia statusu agencji ochrony
gwarantującej 100% bezpieczeństwo dla naszych klientów.

KALKULATOR
ODPISU PFRON
Impuls Security Polska