System SECURITY – Podstawowe funkcje

System SECURITY – Podstawowe funkcje

Systemy ochrony obiektów, osób i mienia muszą być skuteczne. Niezawodność systemu ochrony daje gwarancję bezpieczeństwa i buduje zaufanie między ochranianym, a ochraniającym. W tym celu wykorzystuje się osiągnięcia techniki ułatwiające pracę, zwiększające jej efektywność i wymianę informacji. Stosowane nowinki techniczne zwiększają bezpieczeństwo ochranianych obiektów i osób, ale też i samych pracowników ochrony, co ma niebagatelny wpływ na morele strażników i ich wydajność.

Ochrona obiektów 

Nieruchomości już na etapie budowy wymagają całodobowego dozoru. Ochrona na placu budowy ma za zadanie nie dopuścić do przedostania się na teren prac osób postronnych, które mogłyby zaszkodzić realizowanej inwestycji. Kradzież materiałów budowlanych, narzędzi czy zastosowanych rozwiązań technicznych naraziłaby inwestora na straty. Dodatkowo pojawienie się osoby nieupoważnionej na terenie budowy zwiększa ryzyko wypadku, co również niekorzystnie wpłynęłoby na harmonogram prac. Po zakończeniu budowy, budynek spełnia konkretną rolę. Jeśli jest to gmach instytucji lub biurowiec firmowy należy zapewnić w nim odpowiednią ochronę. Bez względu czy znajdują się tam istotne dane, informacje, towary pieniądze czy mienie, ochrona obiektu jest filarem ich zabezpieczenia.

Ochrona osób

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb, jakie odczuwa każdy człowiek. Sytuacje zagrożenia wynikają z różnych przyczyn i pojawiają się w różnym nasileniu w zależności od sytuacji i kontekstu, w jakiej znajduje się człowiek. To nie musi byś uzasadniony strach o życie czy zdrowie. Zdążają się sytuacje zwiększonego ryzyka, choć na pozór w pełni bezpieczne. Duże skupiska ludzi na imprezach masowych to doskonały przykład takiej sytuacji. Uczestnicy takich przedsięwzięć mają dobre zamiary, jednak należy zapewnić im bezpieczeństwo w postaci ochrony, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprezy, a w sytuacji kryzysowej podejmie stosowne kroki, by zniwelować zagrożenie.

Ochrona mienia

W idealnym świecie nie ma kradzieży, a pozostawione mienie bez nadzoru nie zmieni miejsca położenia bez wiedzy właściciela. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie i posiadane mienie trzeba zabezpieczyć. Systemy ochrony oferują całodobowy nadzór na powierzonym mieniem poprzez patrole i monitoring. Stosuje się również system GPS do kontroli mienia, które można monitorować w dowolnym momencie – wystarczy tylko urządzenie połączone z Internetem, a w razie zmiany lokalizacji naszej ruchomości natychmiast zostajemy o tym poinformowani. W takiej sytuacji ochrona bezzwłocznie interweniuje, udaremniając kradzież.

KALKULATOR
ODPISU PFRON
Impuls Security Polska