Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – nie daj się zaskoczyć

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – nie daj się zaskoczyć

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w danym obiekcie, niezwykle ważne jest sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Tutaj ważną rolę odgrywają dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Czym jest taka instalacja? Jakie zastosowanie znajduje?

Czym są dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

Dźwiękowy system ostrzegawczy, z angielskiego Voice Alarm Systems, Voice Evacuation System, w skrócie DSO, to dźwiękowe nagłośnienie umożliwiające przekazywanie różnego rodzaju komunikatów oraz sygnałów ostrzegawczych. Sygnał bądź komunikat mogą być nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej bądź przez operatora. 

Sygnały są nadawane w sytuacji, w której bezpieczeństwo bądź życie osób przebywających w danym obiekcie jest zagrożone, między innymi w przypadku pożaru czy ataku terrorystycznego.  

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze a standardowe systemy nagłaśniające 

Jaka jest różnica między dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi a standardowymi systemami nagłaśniającymi (PA – Public Address)? W przypadku DSO konieczne są wyższe parametry akustyczne oraz większa odporność na różnego typu zakłócenia, uszkodzenia, a także działanie szkodliwych czynników, na przykład wysokiej temperatury. 

Głośniki, kable i inne elementy wchodzące w skład systemu muszą być wykonane w taki sposób, by na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia działały, przynajmniej przez określony czas bezawaryjnie, a co za tym idzie, umożliwiały przekazywanie komunikatów i przeprowadzanie ewakuacji. 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – zastosowanie 

Rodzaje obiektów, w przypadku których instalacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest konieczna, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Są to: 

  1. Budynki handlowe lub wystawowe:
  • jednokondygnacyjne, ze strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
  • wielokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;
  1. Sale widowiskowe i sportowe z liczbą miejsc przekraczającą 1 500;
  2. Kina i teatry z liczbą miejsc powyżej 600;
  3. Szpitale i sanatoria z liczbą łóżek przekraczającą 200 sztuk w budynku, bez pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
  4. Budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
  5. Budynki zamieszkania zbiorowego wysokie i wysokościowe lub z liczbą miejsc noclegowych powyżej 200;
  6. Stacje metra i stacje kolei podziemnych;
  7. Dworce i porty, na terenie których jednocześnie przebywać może powyżej 500 osób.

Oczywiście omawiany system może być montowany także w innych obiektach. 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, z angielskiego Voice Alarm Systems, to rodzaj nagłośnienia, którego celem jest przekazywanie komunikatów ostrzegawczych. Takie systemy odgrywają bardzo ważną rolę, gdy bezpieczeństwo bądź życie osób przebywających w danym obiekcie jest zagrożone, na przykład z powodu pożaru.

KALKULATOR
ODPISU PFRON
Impuls Security Polska