ODPISY Z PFRON!

ODPISY Z PFRON!

OBLICZ KOSZT OCHRONY Z ODPISEM PFRON
Kalkulator odpisu PFRON

Od lutego 2014 roku wprowadziliśmy możliwość wyliczenia kosztów ochrony na naszej stronie internetowej! Zapraszamy na stronę www.isp24.pl/kalkulator

Wszystko sprowadza się jedynie do wpisania podstawowych danych firmy oraz wybraniu ilości stanowisko oraz godzin pracy strażnika. Wyliczenia można wysłać na dowolny wybrany adres e-mail.
Zapraszamy di skorzystania z usługi!


ODPISY PFRON- ochrona fizyczna z odpisem do 50%
Gwarantujemy odpisy PFRON na pułapie 50% wartości usługi

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami każdy pracodawca zatrudniający 25 i więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty) musi odprowadzać co miesiąc obowiązkowe składki na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) co w wielu przypadkach oznacza dodatkowe, często duże miesięczne koszty dla firmy. Rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm które tworzą miejsca pracy i zatrudniają osoby niepełnosprawne – każdy klient takiej firmy może skorzystać z ulg w odprowadzaniu obowiązkowych składek, co w przypadku wielu firm pozwala na naprawdę duże oszczędności finansowe.


BEZPIECZNIE I Z ODPISAMI- wybierz IMPULS SECURITY
Ochrona fizyczna obiektów z odpisami PFRON

Od stycznia 2010 roku przeprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych w naszej firmie, które miały na celu pomoc, tworzenie nowych stanowisk oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dzięki temu od drugiej połowy 2010 roku również Państwo możecie skorzystać z odpisów (ulg) w płaceniu składek na PFRON wybierając usługi naszej firmy! Na chwilę obecną dużą część naszej administracji oraz kadr, działu telemarketingu a także działu handlowego stanowią osoby niepełnosprawne, które po odpowiednim przeszkoleniu i dostosowaniu miejsc pracy świetnie wykonują swoje obowiązki.


NIEZMIENIE WYSOKIE ODPISY PFRON – i wysoka jakość usług!
Dobra oferta i wysokie odpisy – zwiększylismy w 2011 roku zatrudnienie o 100%

Przygotowalismy sie równiez do zmian w przepisach, które nastąpiły w styczniu 2011 roku, modyfikując i tworząc kolejne stanowiska pracy – dzięki temu nadal możemy udzielać odpisów naszym klientom. Ze względu na zachowanie najwyższej jakości usług oraz przede wszystkim niezbędnych standardów bezpieczeństwa zmiany przeprowadziliśmy zgodnie z zaplanowanymi etapami, głównie w działach administracyjnych. Grupy interwencyjne, inspektorzy nadzoru, osoby koordynujące strażników oraz dotychczasowa obsada pracowników ochrony na obiektach pozostała bez większych zmian.

KALKULATOR
ODPISU PFRON
Impuls Security Polska